Det svenska uttalet av ortnamnet i musikalen Trollkarlen från Oz är bara ett exempel på de frågor Jenny Sylvin fått besvara sedan hon började sitt nya jobb i augusti. Men det är ett representativt exempel. Rundradions redaktörer ber ofta sin språkvårdare om hjälp med uttal av namn.

Det är alltså klart annorlunda att vårda det talade språket än det skrivna. I etermedierna handlar det inte bara om språkriktighet och textgrepp, det handlar också om framförande.

– Nybörjare läser ofta sina texter innantill, men i etern gäller det att berätta. Även om man läser nyheter. Det är så man får betoningarna rätt, säger Sylvin.

– De gånger det går fel är tempot ofta boven. Redaktören har för bråttom, tankarna hinner inte med. En paus på en – två sekunder kan kännas lång i studion, men inte för lyssnaren. Den tiden kan göra att redaktören till exempel hittar ett svenskt uttryck istället för ett finskt.

Det händer att radiospråket får sig en känga av lyssnarna, framför allt på Huvudstadsbladets debattsidor. Språket har beskyllts för att vara slarv­igt, ovårdat och direkt felaktigt ibland. Det bekymrar inte Sylvin.

– Situationen är inte så dålig som det ibland sägs. På årets bokmässa pratade jag med rikssvenskar som utbrast ”kom till Sverige, där kan ingen svenska” när de hörde vad jag sysslar med. Radiospråket upprör i vilket fall som helst och folk har sina favorithatobjekt. För någon är det slarviga betoningar, medan jag själv till exempel går igång på ett finskt uttal av euro.

Jenny Sylvin satsar på att främst jobba förebyggande, eftersom hon inte tycker att efterhandskritik är särskilt utvecklande. Hon säger att språket i etermedierna redan är bra, men i framtiden får det gärna ”låta smidigare och ännu lite mera svenskt”.

Sylvin kommer också att jobba med Rundradions webbproduktion och med tablåskribenter.

Jenny Sylvins uppdrag på Rundradion ingår i projektet Språkörat, som ger språkstöd till de finlandssvenska medierna. Sylvin är på Rundradion tre dagar i veckan. Två dagar i veckan jobbar hon för Focis, Forskningscentralen för de inhemska språken. Där svarar hon på språkfrågor och granskar text.

Jenny Sylvin har två utbildningar i botten. Hon är journalist från Svenska social- och kommunalhögskolan och har läst nordiska språk på Helsingfors universitet. Hon är behörig modersmålslärare. Hon har jobbat på radion vid sidan av studierna sedan år 1999.