Gå till innehållet

från Skribent

Maria Lindh-Garreau

Krönika eller kolumn?

Artiklar

Maria Lindh-Garreau

Fråga: Vilken är skillnaden mellan orden krönika och kolumn?  Svar: Skillnaden mellan krönika och kolumn …

Språklig lättja förvanskar vår bild av EU

Artiklar

Maria Lindh-Garreau

De långsamma beslutsprocesserna i EU gör att det går rundgång i nyhetsspråket. Seminariet Mediespråk 2008 tog pulsen på rapporteringen från Bryssel, skärskådade de ungas medievanor och kom med kritik mot att dagstidningarna verkar satsa på allt kortare och alltmer innehållsfattiga artiklar.

På rent vardagsspråk

Artiklar

Maria Lindh-Garreau

Alla vill tala som gemene man, men hur låter han? Seminariet Mediespråk 2007 diskuterade föresatser att skriva och tala ett språk som ligger nära den finlandssvenska verkligheten.

I framtiden tänker vi simultant

Artiklar

Maria Lindh-Garreau

De medel människan har att uttrycka sig med påverkar tankens sätt att arbeta. Människor som lever i en muntlig kultur tänker inte på samma sätt som skrivande människor. Men vad händer med tanken i en kultur där tekniken ger ett ständigt flöde av framställningar. Framställningar som skiftar mellan tal, skrift, bild och ljud?

Fjärde bandet dialekter klart

Artiklar

Maria Lindh-Garreau

Det är en nationell plikt att ge ut en dialektordbok. Det säger Peter Slotte, huvudredaktör för Ordbok över Finlands svenska folkmål. Fjärde bandet kommer ut till Helsingfors bokmässa 2007.

Radiospråket upprör alltid

Artiklar

Maria Lindh-Garreau

Jenny Sylvin vet att trollkarlen kommer från os eller åss, men aldrig från ots. Sylvin är ny språkvårdare på Rundradion.

Språket finns överallt

Artiklar

Maria Lindh-Garreau

Språkbruk firar Forskningscentralen för de inhemska språkens 30-årsjubileum genom att presentera några av dem som arbetar på svenska avdelningen.

Bok om ordens ursprung

Aktuell litteratur

Maria Lindh-Garreau

Det verkar som om vi befann oss mitt i en språkvåg. Svenskarna diskuterar livligt den …

Från korrektur till språkansvar

Aktuell litteratur

Maria Lindh-Garreau

Det finns ett litet rum, knappt större än ett skåp, på Åbo Underrättelser. Det är …