Den nya ringbana som planeras i Vanda och som ska förena Mårtensdalsbanan med stam­banan (med Helsingfors–Vanda flygplats som en station), är en del av det s.k. stadsbanenätet i huvudstadsregionen. I många dokument ser man nu att benämningen ringbanan används som ett namn och skrivs med versalt R. En snabb titt på nätet visar dock att benämningen ringbana inte är ett egennamn: ”ringbanor” finns åtminstone i Oslo, Berlin och Bukarest. Dessutom kan man ju inte vara säker på att det inte i framtiden byggs fler ringbanor också i Finland, och kanske t.o.m. i Vanda. Vi skriver ju inte heller ringvägen, riksvägen och stambanan med stor bokstav. Vår rekommendation är att ringbanan behandlas på samma sätt.

På den nyöppnade tågförbindelsen mellan Kervo och Lahtis har två benämningar använts: direktbana och genbana. Ordet genbana ger associationen av att spåret är en tillfällig lösning – man tar en genväg från A till C för att undvika att åka via B, men när det väl finns en direktväg från A till C så behöver man inte gena längre. Ordet genbana finns inte i några ordböcker men genväg definieras som ’väg mellan två platser som är kortare än annan väg men som ofta är mer obekväm’, och det får vi ju hoppas inte beskriver den nya direktbanan. Vi rekommenderar alltså att man talar om direkt­banan Kervo–Lahtis.