Gå till innehållet

4/2002

Vad kan Svefix göra?

Artiklar

Mikael Reuter

Den finlandismkontroll som Lingsoft Ab har byggt upp i samarbete med Forskningscentralen för de inhemska språken och integrerat med sin stavningskontroll Orthografix och sin grammatikkontroll Grammatifix är en av de stora språk­vårdssatsningar som Svenska kulturfonden har understött under de senaste åren. Kombinationen av de tre språkverktygen har fått namnet Svefix och den lanserades i början av oktober. Här presenteras programmet av Mikael Reuter; i nästa nummer av Språkbruk publicerar vi en recension av en utomstående användare.

Kroppsmodifiering

Artiklar

Fråga: Vad är kehonmuokkaus på svenska? Svar: Kehonmuokkaus är det finska ordet för engelskans body …

Översättning av finskans koska

Artiklar

Fråga: Hur översätter man finskans koska? Svar: Finskans koska översätts ofta med då i de …

LL = lättläst

Artiklar

Maria Österlund

Maria Österlund ger i denna artikel en översikt över LL, alltså lättlästa texter som till form och innehåll har anpassats för personer med olika typer av lässvårigheter. Maria Österlund är redaktör på den lättlästa nyhetstidningen LL-Bladet.

Avgränsning av namnkategorier

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

Namnforskningen har traditionellt varit indelad i ortnamnsforskning och personnamnsforskning. Det finns emellertid namn som varken …

Det svenska ordförrådets utveckling sedan 1800 (2)

Artiklar

Sven-Göran Malmgren

I förra numret av Språkbruk publicerades första delen av den tvådelade artikelserien Det svenska ordförrådets utveckling. I detta nummer skriver Sven-Göran Malmgren om förändringar i formordssystemet, fraser och konstruktioner samt utvecklingen av schacktermer och grammatiktermer. Sven-Göran Malmgren är professor i svenska vid Göteborgs universitet.

Inte antingen eller, utan både och

Artiklar

Mikael Reuter

I det här numret av Språkbruk ingår bland annat en presentation av språkgranskningsprogrammet Svefix och …

Laga fång

Artiklar

Fråga: Vad betyder laga fång? Svar: Fång betyder ’förvärv’, ’det att bli ägare till något’, …

Det går rentav med upp till

Artiklar

Fråga: Hur ska vi översätta finskans jopa? Svar: Ofta översätts jopa automatiskt med till och …

Wilma och Anton vanligast

Artiklar

Toppnamnen bland de nyfödda svenskspråkiga barnen i Finland år 2001 var Wilma, Amanda och Emilia, …