Mellanrum kan inte sättas ut helt efter tycke och smak, utan det finns vissa regler för användningen. Vi ska här ta upp de viktigaste reglerna (källa: Svenska skrivregler).

Använd inte mellanrum:

Det ska inte vara mellanrum före punkt, frågetecken, kommatecken, utropstecken, kolon och semikolon (men efter dem ska det däremot vara ett mellanslag). Exempel: Det är en bra bok, tycker jag. Vad tycker du?

Det ska inte vara mellanrum vare sig före eller efter bindestreck, kolon, punkt, decimalkomma och apostrof som står inuti ord, förkortningar eller sifferuttryck. Exempel: 1900-talet, tv:n, FN:s, d.v.s., 19,5.

Det ska inte heller vara mellanrum före eller efter tankstreck som har betydelsen ’från x till y’ eller som uttrycker en relation (se Språkbruk 3/2002). Exempel: talen 1–10, sträckan Åbo–Helsingfors, relationen patient–läkare.

Vidare ska det inte vara mellanrum före eller efter snedstreck, utom när det anger ny versrad. Exempel:  närvarande/frånvarande, 2/5, 80 km/tim, vitaminer/enhet.

Mellanrum används inte heller mellan parentestecken eller citattecken och den text som de omsluter: Häggen (Prunus padus) blommar i juni, Ordet ”frihet” kan lätt missbrukas.

Inga mellanrum görs i e-postadresser eller webbadresser: http://www.kotus.fi/svenska.

Använd mellanrum:

Det ska vara mellanrum före och efter tecken som står i stället för ord och som utläses som ord, alltså &, %, =, +, – (minus) och många andra matematiska tecken. Exempel: Nilsson & Berg, 50 %, 2 + 3 = 5. Ett undantag är att mellanrum inte sätts ut före gradtecknet ° om det står ensamt: 15°. Däremot används mellanrum före gradtecknet om det står tillsammans med temperaturskalebeteckningarna C (Celsius) eller F (Fahrenheit): 15 °C, 210 °F. Ett annat undantag är att mellanrum inte görs efter ett plus- eller minustecken som används som förtecken: +15, –34.

 Mellanrum används också före och efter tankstreck som anger ett inskott eller ett tillägg: Reglerna kan – åtminstone i vissa fall – vara svåra att tillämpa.

Vidare används mellanrum för att dela upp stora tal: 4 568, 5 798 832.  Observera att årtal inte delas upp på detta sätt: 1925.