Fråga: Fackföreningscentralen FFC föreslår i sina avtalskrav att löntagarna ska få muutosturva och muutosturvaraha. Vad kan vi översätta de här termerna till på svenska?

Svar: I Sverige talar löntagarorganisationen LO om omställning, vilket vi rekommenderar. Sedan är det bara att skapa efterleder till det ordet: omställningsskydd, omställningsbidrag.