Gå till innehållet

2002

Svenska på stan

Artiklar

Med sin kampanj Svenska på stan vill Svenska Finlands folkting öka användningen av svenskan i …

Viborg som språkmiljö

Artiklar

Marika Tandefelt

Marika Tandefelt, professor i svenska vid Svenska handels­högskolan i Helsingfors, har de senaste åren ägnat Viborg och de fyra språken i staden särskild uppmärksamhet. I vår har den nya bok - Viborgs fyra språk under sju sekel – som hon har skrivit tillsammans med två historiker utkommit på Schildts. I denna artikel ger Tandefelt en koncentrerad översikt över de språkliga förhållandena i Viborg från medeltiden till 1900-talets första hälft.

Databas över forskning i finlandssvenska

Artiklar

Den nya bibliografiska databasen Finna är en bibliografi över språkvetenskaplig forskning som behandlar svenska som …

Engelska språket som hot och tillgång i Norden

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

Engelskan är vår tids internationella lingua franca, som möjliggör för människor att mötas över språk- …

Påverka innehållet i SLAF

Artiklar

Statsrådets svenska språknämnd ska ge ut en reviderad upplaga av handboken Svenskt lag­språk i Finland …

Hur går det till när ord får nya betydelser?

Aktuell litteratur

Silva Lindberg

Studier av semantiska förändringar har inte bara ett historiskt intresse (t.ex. gråben i stället för …

Språkfrågor i urval

Artiklar

Alla elektroniska ordböcker håller inte måttet

Artiklar

Birgitta Romppanen

Elektroniska ordböcker kan vara av mycket olika kvalitet. I denna artikel granskar Birgitta Romppanen, t.f. professor i modern finska vid Vasa universitet, sex finsk-svenska elektroniska ordböcker. Vissa av ordböckerna är direkt undermåliga. Birgitta Romppanen doktorerade i fjol på utvecklingen av den finsk-svenska och den enspråkiga finska ordboken.

Översättning inom Europeiska unionen. Varför, hur och vad?

Artiklar

Lieselott Nordman

Emma Wagner, Svend Bech och Jesús M. Martínez är alla översättare inom EU och tillsammans har de nu kommit ut med en ny grundläggande bok om hur översättningsarbetet vid EU:s olika institutioner går till i praktiken. Här recenseras boken av filosofie magister Lieselott Nordman, assistent vid Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Lieselott Nordman forskar i ämnet lagöversättning i Finland.

Jordens smartaste ord

Aktuell litteratur

Urban Östberg

Det finns en myt om att svenskan skulle vara ett torftigt och ordfattigt språk. Ofta …