Fråga: Vad är kehonmuokkaus på svenska?

Svar: Kehonmuokkaus är det finska ordet för engelskans body modification, bodmod eller bod mod, som innefattar allt från piercing, tatuering och ärrbildning till implantat, korsetter, töjning, splitting, amputering osv. En titt på webben ger vid handen att de motsvarande svenska orden är kroppsmodifikation eller kroppsmodifiering. Ett vanligare och mer etablerat svenskt ord är kroppssmyckning, som på webben främst tycks användas om de traditionella formerna kroppsmålning, piercing och tatuering, och som enligt Nationalencyklopedin också omfattar kläder, smycken, sminkning och deformering. Kanske kroppssmyckning kan betraktas som ett övergripande begrepp; enligt ett uttalande på webben är kroppsmodifikation en extrem form av kroppssmyckning.