Den finlandssvenska textsamlingen i Språkbanken i Finland omfattar för närvarande ungefär 31 miljoner ord. Den består av texter från Finska notisbyrån, Hufvudstadsbladet och Jakobstads Tidning fördelade på sex olika korpusar. Småningom kommer också skönlitteratur att ingå. Korpusarna är resultatet av ett samarbete mellan Svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken, Institutionen för allmän språkvetenskap vid Helsingfors universitet och CSC (Scientific Computing Ab). I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland kommer också en avdelning med historiska texter att byggas upp.

Textsamlingen är tillgänglig för forskning och för andra icke-kommersiella ändamål. För att kunna börja använda korpusarna måste du fylla i den elektroniska ansökan på webbadressen:

För ytterligare information kan du kontakta Nina Martola, Nina.Martola@kotus.fi, telefon 09 731 52 78.