Fråga: Vad betyder fimbulvinter?

Svar: Fimbulvinter betyder (lång) vinter med sträng kyla. Ordet har använts i svenskan sedan slutet av 1800-talet och är inlånat från fornisländskans fimbulvetr (fimbul ’jätte’, vetr ’vinter’). Enligt Snorre Sturlasons Edda är fimbulvintern en förfärlig vinter som varar i tre år, varefter Ragnarök, universums undergång, följer.

Fimbulvinter uttalas med tryck på första stavelsen, [fimm-].