Fråga: Vad betyder ordet verbatim, ett ord jag ibland har sett i vetenskapliga sammanhang?

Svar: Verbatim betyder ’ordagrant’, ’ord för ord’ och är ett lån från medeltidslatinet. Ett annat latinskt ord som används i samma betydelse är verbaliter. Den latinska frasen verbatim et litteratim ’ord för ord och bokstav för bokstav’ används också ibland.