Fråga: Hur översätts ordet henkinen till svenska?

Svar: Ordet henkinen hör till de ord i finskan som kan översättas till svenska på flera olika sätt beroende på sammanhanget. Det ord som man först kommer att tänka på är kanske andlig, som är det övergripande ordet när det gäller själslivet: andlig spis, andliga värden, andlig utveckling, andlig ledare. Vi måste i alla fall vara medvetna om att andlig också motsvarar finskans hengellinen (t.ex. andliga sånger) och därför kan ge associationer till religiösa värden som gör att ordet inte passar i alla sammanhang. Ett annat svenskt ord för henkinen är psykisk, t.ex. våra psykiska egenskaper, den fysiska och psykiska utvecklingen, psykisk grymhet. Ibland passar ordet mental, som oftast har att göra med hälsotillståndet: den mentala hälsan. Vidare kan henkinen betyda intellektuell (henkisen työn tekijä är en person med intellektuellt arbete) och psykologisk (henkinen maanpuolustus är psykologiskt försvar).