Gå till innehållet

4/2002

Svensk-finsk språkkontakt nu och då

Aktuell litteratur

Sandra Bernas

Konferensrapporten från den tjugofemte sammankomsten för svenskans beskrivning innehåller 30 av de föredrag som ungefär …

Celiaki

Artiklar

Citat ur Språkbruk 4/1995:   Celiaki (glutenintolerans) skrivs på svenska med c i början och …

Symmetriska punktuppställningar

Artiklar

I många texter finns det rikligt med punktuppställningar, alltså led som ställts upp i punkter, …