Gå till innehållet

4/2002

Xylitol

Artiklar

Fråga: Hur böjs xylitol? Svar: Xylitol är ett en-ord och böjs alltså xylitolen i bestämd …

Språkliga drag i finlandssvenska chattkanaler

Artiklar

Jonna Ahti

Att diskutera i realtid på Internet, chatta, blir allt populärare hela tiden. Vissa språkliga drag i chattandet är universella medan andra är mer specifika. I sin pro gradu-avhandling (Helsingfors universitet) studerade Jonna Ahti språkliga drag som kan anses vara typiska för finlandssvenska ungdomars samtal på Internet. I artikeln presenteras några sådana drag.

Människans språkförmåga och språkliga oförmågor

Aktuell litteratur

Sandra Bernas

Har du undrat över om människans språkförmåga är medfödd eller helt inlärd, och om (och …

Omställningsskydd

Artiklar

Fråga: Fackföreningscentralen FFC föreslår i sina avtalskrav att löntagarna ska få muutosturva och muutosturvaraha. Vad …

Användningen av mellanrum i skriven text

Artiklar

Mellanrum kan inte sättas ut helt efter tycke och smak, utan det finns vissa regler …

Databas över forskning i finlandssvenska

Artiklar

Den nya bibliografiska databasen Finna är en bibliografi över språkvetenskaplig forskning som behandlar svenska som …

Engelska språket som hot och tillgång i Norden

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

Engelskan är vår tids internationella lingua franca, som möjliggör för människor att mötas över språk- …

Översättning inom Europeiska unionen. Varför, hur och vad?

Artiklar

Lieselott Nordman

Emma Wagner, Svend Bech och Jesús M. Martínez är alla översättare inom EU och tillsammans har de nu kommit ut med en ny grundläggande bok om hur översättningsarbetet vid EU:s olika institutioner går till i praktiken. Här recenseras boken av filosofie magister Lieselott Nordman, assistent vid Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Lieselott Nordman forskar i ämnet lagöversättning i Finland.

Jordens smartaste ord

Aktuell litteratur

Urban Östberg

Det finns en myt om att svenskan skulle vara ett torftigt och ordfattigt språk. Ofta …

Ekenäsbo eller ekenäsbo?

Artiklar

Fråga: Ska det heta Ekenäsbo eller ekenäsbo? Svar: Sammansättningar där förleden är ett egennamn skrivs …