Fråga: Hur översätter man finskans koska?

Svar: Finskans koska översätts ofta med i de fall när det är kausalt, alltså anger orsak. Meningen ”Koska he olivat kotona, hän päätti käydä heillä” blir alltså lätt översatt med ”Då de var hemma beslöt han att hälsa på hos dem”. Den här svenska meningen är emellertid oklar till sin betydelse, eftersom kan ha både den temporala betydelsen ’när’ och den kausala betydelsen ’eftersom’. Här är det ju den senare betydelsen som avses, och om vi vill uttrycka oss entydigt är det därför bäst att översätta koska med eftersom. Exempelmeningen lyder då: ”Eftersom de var hemma beslöt han att hälsa på hos dem”.