Gå till innehållet

4/2001

Språk i ständig förändring ­– Några aktuella utvecklingstendenser i sverigesvenskan

Artiklar

Hans Landqvist

Hans Landqvist undervisar och forskar vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. I den här artikeln behandlar han några aktuella utvecklingstendenser i sverigesvenskan. Artikeln är en bearbetning av en artikel med samma tema, som är tryckt i Poppis 2001, medlemsbrev för Svensk­lärarna i Finland rf.

Forskarstuderande

Artiklar

Fråga: Heter jatko-opiskelija fortsättningsstuderande på svenska? Svar: Man ser och hör visserligen ofta ordet fortsättningsstuderande …

Låt oss slå vakt om mångfalden

Artiklar

Mikael Reuter

Temat fr detta nummer av Sprkbruk r de finlandssvenska dialekterna. Och r handlar inte om …

Kiva ­– ett ord från Kajanaland

Artiklar

Matti Vilppula

Kiva är ett av våra kanske käraste och mest spridda finlands­svenska ord, men få vet varifrån ordet egentligen kommer. En teori har fört fram att det skulle vara en rysk förvrängning av finskans hyvä, men Matti Vilppula visar att ordet har sitt ursprung närmare än så.

Grammatik för nybörjare

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

Boken Svensk universitetsgrammatik för nybörjare tar upp grundläggande terminologi inom grammatiken och ger en bra …

Ska vi forska i de svenska dialekterna i Finland?

Artiklar

Ann-Marie Ivars

Fil.dr Ann-Marie Ivas, professor i nordiska språk med dialektologi och sociolingvistik som specialområden diskuterar den finlandssvenska dialektforskningen och dess framtidsmöjligheter. Artikeln grundar sig på ett föredrag vid Peter Slottes födelsedagsseminarium i april 2001.

Sordavala

Artiklar

Fråga: Anses Sordavala vara en föråldrad form av Sortavala eller används den fortfarande? Svar: Den …

Mandrake

Artiklar

Fråga: Vad heter seriehjälten Taika-Jim på svenska? Svar: Mandrake.

100 kvadratmeter våningsyta

Artiklar

Fråga: Hur översätts ordet kerrosneliömetri till svenska? Svar: På svenska heter det kvadratmeter våningsyta (t.ex. …

Emeritusprofessor eller professor emeritus?

Artiklar

Fråga: Heter det professor emeritus eller emeritusprofessor? Och hur uttalas emeritus? Svar: På finska heter …