Fråga: Vad heter mielikuvakartta på svenska? På engelska heter det cognitive map eller mental map.

Svar: Det heter kognitiv karta eller mental karta.­ Det är den, ofta visuella, föreställning vi har av en fysisk miljö. Begreppet är skapat av den amerikanske psykologen Edward C. Tolman i syfte att förklara hur en råtta i en labyrint kan hitta olika vägar fram till utgången. Det måste enligt Tolman bero på att råttan inte memorerar enskilda platser och gångar utan skapar sig en helhetsuppfattning, en mental karta, av labyrinten. (Källa Henry Egidius: Psykologilexikon)