Svenska avdelningens föreståndare Mikael Reuter har promoverats till hedersdoktor vid humanistiska fakulteten vid Umeå universitet. Promotionen ägde rum vid universitetets årshögtid den 13 oktober 2001.

Mikael Reuter är född i Helsingfors 1943. Efter studentexamen 1961 blev han filosofie kandidat 1969 och filosofie licentiat 1982. Hans licentiatavhandling behandlar kvantiteten (ljudens uttalslängd) i finlandssvenskan.

Förutom som chef för Svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken har Mikael Reuter verkat på många plan för svenska språket och dess användning i Finland. Han är ordförande i Centralen för teknisk terminologi (TSK), och medlem i språklagskommittén. Mest känd är han antagligen genom sin språkspalt Reuters ruta publicerad i Hufvudstadsbladet. En stor del av Mikael Reuters språkvårdsverksamhet har ägnats det svenska lagspråket i Finland.

Han har också samarbetat med Sverigefinska språknämnden. Han verkar för den nordiska språkgemenskapen bland annat i Nordiska språkrådet.