Fråga: Hur ska titlarna konstmagister respektive konstdoktor förkortas? De finska motsvarigheterna är TaM eller tait.maist. och TaT eller tait.toht. (taiteen maisteri och taiteen tohtori).

Svar: Vi rekommenderar konstmag. och konstdr som förkortning av konstmagister och konstdoktor. Förutom dessa förkortningar finns initialförkortningarna KoM och KoD, men dem avråder vi från. Bara i texter där man verkligen måste spara på utrymmet (i matriklar o.d.) kan man försvara användningen av dessa initialförkortningar. Annars rekommenderas de längre, helt enkelt för att de är lättare att förstå.