Fråga: Heter det professor emeritus eller emeritusprofessor? Och hur uttalas emeritus?

Svar: På finska heter det emeritusprofessori, vilket leder till att många också på svenska använder det oriktiga ”emeritusprofessor” även om det korrekt heter professor emeritus. Emeritus uttalas med tryck på andra stavelsen, [eme:ritus].

Emeritus används förutom i titeln professor emeritus i samband med kyrkliga titlar, t.ex. kyrkoherde emeritus, domprost emeritus och biskop emeritus. Däremot kan man inte vara t.ex. ”gymnasielektor emeritus” eller ”byråchef emeritus”. Emeritus är ursprungligen en beteckning för en avdankad soldat i romerska hären och kommer från latinets emereor ’tjäna ut’, ’tjänstgöra till slut’.

Ordet emeritus kan också användas fristående: Han är numera emeritus. Det används bara om personer som är pensionerade; en professor som övergår i annan tjänst bibehåller titeln professor, och en kyrkoherde som bytt arbete kan kallas förre kyrkoherden om man vill framhålla hans tidigare titel. Pluralformen av emeritus är emeriti, och om kvinnor används ibland den feminina formen emerita.