Fråga: Anses Sordavala vara en föråldrad form av Sortavala eller används den fortfarande?

Svar: Den svenska formen Sordavala är levande och ska användas i svenska texter.