Fråga: Vad heter de pinnar (reflexförsedda plast­käppar eller kvistade vidjor) som finns längs vägkanterna för att snöplogen ska veta var vägen går när det har snöat mycket?

Svar: Aurausviitta är den finska termen för denna typ av vägpinne. Termen plogkäpp, som man ibland kan höra i allmänt tal, är troligtvis känd endast i finlandssvenskan, men man kan nog fortsätta att använda den i dagligt tal. På Vägverket i Sverige berättar man att man där har två olika typer av käppar: en kantstolpe (vit med svart topp och reflex) som sitter permanent i vägrenarna och en snöstör (orange) som sätts upp inför vinter­säsongen.