Gå till innehållet

3/2015

Språkrådet i Norge fick ny direktör

Artiklar

Fil.dr Åse Wetås har utsetts till direktör för Språkrådet i Norge. Wetås är doktor i …

Svenska dialektkartor på sekunden

Artiklar

Robert Östling

Traditionellt har man utforskat dialekter genom arbetskrävande fältarbete, men genom att automatiskt analysera text på …

Nytt material i Talspråkskorpusen Talko

Artiklar

Talko, talspråkskorpusen för finlandssvenskt talspråk, har uppdaterats med flera inspelningar. Korpusen, som lanserades i fjol, …

Gott språk, mycket språk och språk i rättan tid

Krönikan

Jenny Sylvin

”God mat, mycket mat och mat i rättan tid” lyder ett skånskt ordspråk. Byter man …

Grammatik på Youtube

Artiklar

Universitetslärare Thomas Lehecka vid Åbo Akademi har lagt ut en serie videopresentationer om grammatik på …

Kväden berättar om språkutvecklingen i färöiska

Artiklar

Martina Huhtamäki

De färöiska kvädena är långa berättelser på vers som ofta handlar om hjältar och deras …

De finlandssvenska teckenspråkiga får kämpa

Artiklar

Antalet döva finlandssvenska teckenspråkiga är färre än man hittills har trott och det finlandssvenska teckenspråket …

Återvinning

Artiklar

Henrik Hu

Alla dessa underbara ord som finns i husborde tas i växelbruk för att bli mer …

Språkfrågor

Artiklar

Skandinavien Fråga: Vilket genus har Skandinavien? Heter det alltså det vidsträckta Skandinavien eller den vidsträckta …

Enaresamisk framgångssaga

Artiklar

Enaresamiskans prestige har ökat och blivit mer jämbördigt med de andra samiska språken, visar Annika …