I den nya boken Talet lever! av Therese Leinonen får läsaren reda på hur dialekterna i Åboland lät i början av 2000-talet och vilka skillnader som finns mellan finlandssvenskan i Helsingfors, Åbo, Mariehamn och Vasa.

Boken baserar sig på inspelningar med mer än tusen personer som berättar om sitt liv, sin hemort och sin syn på språket. Inspelningarna gjordes åren 2005–2008 inom ramen för Svenska Litteratursällskapets projekt Spara det finlandssvenska talet.

Vi recenserar boken i nästa nummer av Språkbruk.