Gå till innehållet

2015

Vi är fångar i vårt språk

Artiklar

Bianca Holmberg

– Vi beskriver inte enbart verkligheten, utan med hjälp av språket konstruerar vi skillnader, säger Mats Landqvist om varför språklig diskriminering uppstår.

Logopedin vid ÅA fyllde tio år

Artiklar

I år är det tio år sedan den svenskspråkiga utbildningen för talterapeuter startade vid Åbo …

Finlandssvenskan ur fyra perspektiv

Aktuell litteratur

Lena Wenner

Therese Leinonen: Talet lever! Fyra studier i svenskt talspråk i Finland. Studier i nordisk filologi 86. Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 2015. 230 sidor.

Så påverkade engelskan emigranternas finlandssvenska

Artiklar

Marianne Blomqvist

Well, I know. De här och andra liknande samtalssignaler var ofta den första engelska som de finlandssvenska emigranterna lärde sig när de kom till Amerika.

Språkligt revirtänk

Ledare

Pia Westerberg

Inför årets sista nummer av Språkbruk går mina tankar till språkliga revir. Hur förhåller vi oss till engelska lånord, hur reagerar vi på olika ord och på hur de används? Ord kan såra och kränka och rubba vår uppfattning om språklig rättvisa.

Citatet

Artiklar

”Jag kan inte tänka mig att skriva på något annat språk än mitt modersmål. Konst …

Murarens mening

Artiklar

Henrik Hu

  Helt otroligt är det hur vi kan bygga upp meningars arkitektur av en bokstavsgrupp. …

Hur ska vi hantera engelskan i våra texter?

Artiklar

Ola Karlsson

Mängden engelska, både i textform och som enskilda ord och uttryck, ökar hela tiden runt omkring oss. Hur förhåller vi oss till det, och vilka strategier ska vi ha för att hantera engelskan?

Språkbruk blir mobilvänlig

Artiklar

Nu kan du läsa Språkbrukartiklar också på mobilen. Från och med 30 november har Språkbruks …

Språkfrågor för Språkbruk

Artiklar

Kreti och pleti Fråga: Vad betyder uttrycket kreti och pleti och vad har det för …