”Jag kan inte tänka mig att skriva på något annat språk än mitt modersmål. Konst handlar om att veta hur man kan avvika från normen och det vet man bara på modersmålet. På tyska kan jag skriva korrekt, och det är hela poängen – jag kan bara skriva korrekt. På ryska behärskar jag också gråzonerna, det vill säga jag kan medvetet bryta mot reglerna.” (Den ryske författaren Michail Sjisjkin i Hufvudstadsbladet 29.10.2015)