Gå till innehållet

4/2015

Finlandssvenskan ur fyra perspektiv

Aktuell litteratur

Lena Wenner

Therese Leinonen: Talet lever! Fyra studier i svenskt talspråk i Finland. Studier i nordisk filologi 86. Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 2015. 230 sidor.

Så påverkade engelskan emigranternas finlandssvenska

Artiklar

Marianne Blomqvist

Well, I know. De här och andra liknande samtalssignaler var ofta den första engelska som de finlandssvenska emigranterna lärde sig när de kom till Amerika.

Språkligt revirtänk

Ledare

Pia Westerberg

Inför årets sista nummer av Språkbruk går mina tankar till språkliga revir. Hur förhåller vi oss till engelska lånord, hur reagerar vi på olika ord och på hur de används? Ord kan såra och kränka och rubba vår uppfattning om språklig rättvisa.

Citatet

Artiklar

”Jag kan inte tänka mig att skriva på något annat språk än mitt modersmål. Konst …

Murarens mening

Artiklar

Henrik Hu

  Helt otroligt är det hur vi kan bygga upp meningars arkitektur av en bokstavsgrupp. …

Hur ska vi hantera engelskan i våra texter?

Artiklar

Ola Karlsson

Mängden engelska, både i textform och som enskilda ord och uttryck, ökar hela tiden runt omkring oss. Hur förhåller vi oss till det, och vilka strategier ska vi ha för att hantera engelskan?

Språkbruk blir mobilvänlig

Artiklar

Nu kan du läsa Språkbrukartiklar också på mobilen. Från och med 30 november har Språkbruks …

Språkfrågor för Språkbruk

Artiklar

Kreti och pleti Fråga: Vad betyder uttrycket kreti och pleti och vad har det för …

Den sverigefinska språkvården firade 40 år

Artiklar

Nina Martola

Den sverigefinska språkvården fyller 40 år i år och Språkbruks systertidskrift Kieliviesti fyller 35. I …

Språkinstitutet flyttar

Artiklar

I februari 2016 flyttar Språkinstitutet till Hagnäskajen i Hagnäs, Helsingfors. Institutets arkiv är stängda 23.12.2015–29.2.2016 …