56 personer deltog i Språkbruks tävling på Helsingfors bokmässa. Tävlingsuppgiften löd: Nämn en författare med njutbart språk. Den mest populära författaren var Kjell Westö. Hans språk beskrevs bland annat som ledigt och en av de svarande skrev: ”Hans språk känns som mitt eget.”

Sammanlagt omnämndes trettio olika författare och motiveringarna var många och skiftande. Mikaela Strömbergs språk beskrevs som ”skimrande lätt som trollsländevingar med mycket mellan raderna” och Alice Munros språk som ”ett språk för själ och hjärta”.

Två personer vann varsitt exemplar av nya upplagan av Svenska Akademiens ordlista och två vinnare fick var sin ettårsprenumeration på Språkbruk. Vinnarna har kontaktats personligen.