I år är det tio år sedan den svenskspråkiga utbildningen för talterapeuter startade vid Åbo Akademi. Tioårsjubileet firades med ett seminarium i början av oktober.

Åbo Akademi är det enda universitetet i Finland som utbildar talterapeuter på svenska. Hittills har 60 logopedistudenter utexaminerats och alla har fått arbete som motsvarar utbildningen. Tack vare utbildningen har det blivit betydligt lättare att få talterapi på svenska i Finland än det var för fem år sedan, men fortfarande råder det brist på svenskspråkiga och tvåspråkiga talterapeuter.