För första gången stod Finland värd för nätverket Efnils (European Federation of National Institutes for Language) årliga konferens. Konferensen var den trettonde i ordningen och hölls i Helsingfors i oktober. Temat för årets konferens var myndigheternas kommunikation med medborgarna, ett område som de nordiska länderna har jobbat mycket med.

Skillnaden mellan Norden och det övriga Europa är tydlig.

Finlands två Efnilmedlemmar Pirkko Nuolijärvi, direktör för Institutet för de inhemska språken, och Anna Maria Gustafsson, språkvårdare vid Institutet för de inhemska språken, var huvudarrangörer för konferensen, som samlade cirka 60 personer. De flesta var representanter för de nationella språkinstitutionerna i Europa, men det fanns också inbjudna gästtalare bland deltagarna, bland annat från EU-kommissionen.

– Jag är mycket nöjd med konferensen. Presentationerna var många och intressanta och deltagarna var nöjda. Det var också trevligt att höra hur mycket speciellt de nordiska länderna har gjort inom klarspråksarbetet, säger Pirkko Nuolijärvi.

– Konferensen visade hur olika synen på myndigheter och deras kommunikation är i olika länder. Skillnaden mellan Norden och det övriga Europa är tydlig, säger Anna Maria Gustafsson.

Konferensarrangörerna Anna Maria Gustafsson och Pirkko Nuolijärvi på välkomstmottagningen som inledde Efnilkonferensen. Mottagningen hölls i Bockska huset i Helsingfors.
Konferensarrangörerna Anna Maria Gustafsson och Pirkko Nuolijärvi på välkomstmottagningen som inledde Efnilkonferensen. Mottagningen hölls i Bockska huset i Helsingfors.

Distans och förtroende

I Sydeuropa är det fortfarande viktigt med en viss distans i kommunikationen mellan myndigheter och medborgare. I de nordiska länderna betonar man däremot begriplighet och förtroende. Den här skillnaden syntes även under konferensen då de europeiska deltagarna blev positivt överraskade då Anita Lehikoinen, kanslichef vid Undervisningsministeriet, inte bara höll sitt inledningstal utan också stannade kvar och deltog aktivt i den efterföljande diskussionen.

På Efnilkonferenserna har varje land möjlighet att presentera hur man har arbetat med det tema som konferensen behandlar.

Vi måste också acceptera att det som fungerar hos oss kanske inte fungerar i andra länder. Alla får lära av varandra.

– Det blev än en gång uppenbart att vi i Norden har kommit långt i klarspråksarbetet och har något att bidra med, men vi måste också acceptera att det som fungerar hos oss kanske inte fungerar i andra länder. Alla får lära av varandra, säger Anna Maria Gustafsson.

Pirkko Nuolijärvi säger att temat var mer aktuellt i hela Europa än hon hade tänkt sig och att konferensen på ett utmärkt visade sätt hur mycket Finland har gjort inom det här området.

– Jag brukar vara lite skeptisk till formuleringen i Deklaration om nordisk språkpolitik* att Norden ses som en föregångsregion när det gäller språkfrågor. Men i klarspråksarbetet stämmer det, säger Nuolijärvi.

Som en viktig insikt efter konferensen nämner Nuolijärvi vikten av att språkexperterna samarbetar med olika organisationer och med dem som faktiskt skriver texter på olika myndigheter. Först då ger arbetet synligt resultat.

På konferensens sista session valdes en ny styrgrupp för Efnil. En av de nya medlemmarna i styrgruppen är Pirkko Nuolijärvi.

– Det gäller att ha idéer om hur Efnil ska kunna utvecklas i en tid då nätverket inte har alltför mycket pengar. Samarbetet med olika institutioner och EU samt de bilaterala kontakterna kunde förstärkas, säger Nuolijärvi om sin roll i styrgruppen.

Nästa konferens ordnas i Warszawa i Polen hösten 2016.