Gå till innehållet

från Skribent

Bianca Holmberg

En nordisk kärlekshistoria

Intervjuer & reportage

Bianca Holmberg

Egentligen skulle hon bli astrofysiker, men kärleken till Norden tog överhanden, och i dag har serbiska Ana Stanićević bott på Island i sju år och undervisar i isländska på universitetsnivå.

Vårt samhälle behöver Sveriges språkflora

Aktuell litteratur

Bianca Holmberg

Sofia Malmgård och Morena Azbel Schmidt: Sveriges språkflora. Handbok för ett flerspråkigt samhälle. Morfem 2019. 216 sidor.

Språkambassadören inspirerar till språkinlärning med humor

Intervjuer & reportage

Bianca Holmberg

När språkambassadören Tuija Löfgrén besöker gymnasiet i Helsingin suomalainen yhteiskoulu är det för att inspirera redan duktiga elever att lära sig ännu mer svenska.

Svenskan förvandlades från hatobjekt till passion

Intervjuer & reportage

Bianca Holmberg

I skolan avskydde Jaan Siitonen svenska och såg ingen som helst nytta med språket. I dag är han orsaken till att tusentals finska skolelever får träffa en språkambassadör som inspirerar dem till att lära sig svenska.

Den svenska historien från torshammaren till #Metoo

Aktuell litteratur

Bianca Holmberg

Elisabeth Åsbrink: Orden som formade Sverige. Natur och kultur 2018. 344 sidor.

Om människans och språkets utveckling

Aktuell litteratur

Bianca Holmberg

Sverker Johansson: På spaning efter språkets ursprung. Natur & kultur 2019. 396 sidor.

Språklig polarisering kännetecknade det språkpolitiska året 2018

Artiklar

Bianca Holmberg

Antalet svenskspråkiga växte på språköarna, det rådde brist på tvåspråkig personal på nödcentralerna och diskussionen om hur svenskan skulle tryggas i och med vårdreformen gick het. Bland annat det här innebar det språkpolitiska året 2018 för svenskan i Finland.

Barnprogram ska ge barnen ord för det de vill säga

Intervjuer & reportage

Bianca Holmberg

– Min princip är att aldrig tala ett förenklat barnspråk med barn, utan att i stället förklara svåra ord. Barns språk utvecklas för att de får höra ett gott språk, säger Ann-Catrin Rosenberg, Yles språkpristagare 2019.

Hotat urfolksspråk följer med sin tid

Intervjuer & reportage

Bianca Holmberg

Giitu, takkâ, spä´sseb. Ordet tack på de tre samiska språken som talas i Finland – nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska – är ett bra exempel på hur olika de tre språken är. Utflyttningen från Sápmi och trycket från majoritetsspråken påverkar samiskan, men ännu talas de samiska språken av minst 20 000 personer.

Samiskan i dag

Artiklar

Bianca Holmberg

Samiska är ett finskt-ugriskt språk, besläktat med finska och estniska. Samiska talas i Sverige, Norge, …