Samiska är ett finskt-ugriskt språk, besläktat med finska och estniska. Samiska talas i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Det finns nio levande samiska språk: sydsamiska, umesamiska, pitesamiska, lulesamiska, nordsamiska, skoltsamiska, enaresamiska, kildinsamiska och tersamiska. Av dem talas nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska i Finland. Nordsamiskan är det största samiska språket och talas i Norge, Sverige och Finland. Skoltsamiska talas framför allt i Finland och lite i Ryssland, medan enaresamiska så gott som uteslutande talas i Finland. Uppskattningen av det sammanlagda antalet samisktalande varierar, men enligt olika källor beräknas de vara omkring 20 000–25 000.

I Finland hade cirka 2 000 personer samiska som registrerat modersmål 2018, men antalet talare är troligen en aning större. Uppskattningen är att omkring 2 000 personer talar nordsamiska, 300–400 enaresamiska och cirka 300 skoltsamiska.

I Finland har samerna rätt att använda samiska i kontakt med myndigheter och sjukvård inom det samiska hembygdsområdet, som består av kommunerna Utsjoki, Enontekis och Enare samt nordligaste delen av Sodankylä kommun. Utsjoki är den enda finska kommunen med samisk majoritet och Enare är Finlands enda fyrspråkiga kommun: officiella meddelanden ges alltid på finska, nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska.

I Finland kan man studera samiska vid Uleåborgs universitet (nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska) och Helsingfors universitet (samestudier). Lapplands universitet i Rovaniemi erbjuder kurser i samiska.

 

Läs mer: Hotat urfolksspråk följer med sin tid(siirryt toiseen palveluun) (2/2019)

Samisk ordlista

SVENSKANORDSAMISKAENARESAMISKASKOLTSAMISKA
God morgonBuorre iit!Pyeri iieed!Tuelst!
Vad heter du?Mii du namma lea?Mii tuu nomm lii?Mii tuu nmm lij?
Jag heter …Mu namma leaMuu nomm lii…Muu nmm lij…
Var s godLeage buorrePyerrin livusLekku puerr
TackGiituTakkSpsseb
Grattis p fdelsedagen!Soms addanbeaivvi!Pyeri oddmpeivi!i ddmpeeiv!
Glad sommar!Buorre geasi!Pyeri keessi!Puerr iezz!

 

Karta över Sápmi. Den blå pilen visar var skoltsamiska i huvudsak talas och den svarta var enaresamiska i huvudsak talas.
Karta över Sápmi. Den blå pilen visar var skoltsamiska i huvudsak talas och den svarta var enaresamiska i huvudsak talas.