Kom och träffa Språkbruks redaktion och delta i vår tävling på Helsingfors bokmässa 22–25 oktober. Du kan också passa på att prenumerera på Språkbruk till extra lågt pris. Vi finns i montern för finlandssvenska tidskrifter, 6 N 91. Välkommen!