Gå till innehållet

2/2007

Bevillning och beviljning

Artiklar

Fråga: Finns det någon skillnad i betydelse mellan orden bevillning och beviljning? Svar: Bevillning är …

Den ordinarie arbetstagaren

Artiklar

Fråga: Hur ska jag översätta sijaistettava, alltså den person som ersätts av en vikarie? Svar: …

En skål för sommaren

Artiklar

Ylva Forsblom-Nyberg

Midsommarafton. Juninatten är bara en blekare variant av dagen; skarven mellan skymning och gryning är …

tre vinglas

Var kommer alla nyord ifrån?

Artiklar

Birgitta Lindgren

Birgitta Lindgren, nyordsredaktör på Språkrådet i Sverige, berättar hur nyorden kommer till, och vilka ord som just nu är aktuella och står i kö för nästa upplaga av Svenska Akademiens ordlista.

Rekommendation

Artiklar

I texter om den nya regeringen som tillträdde den 19 april i år förekommer ofta …

Överlopps

Artiklar

Fråga: Hur används egentligen ordet överlopps? Är det rätt att skriva ”den överlopps färgen”? Det …

Ombord på tåg

Artiklar

Fråga: Man går ombord på ett fartyg, men kan man också gå ombord på ett …

Om språkvårdens genomslagskraft

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

Den sverigefinska språkvårdaren Paula Ehrnebo (Språkrådet i Sverige) har forskat i hur sverigefinska företeelser i …

Kan vi lita på politikerna?

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen, Pia Westerberg

Årets språkvårdsdag, anordnad av Hugo Bergroth-sällskapet på Hanaholmens kulturcentrum den 16 maj, hade som tema ”Det politiska språket”. Hur används det politiska språket i en finländsk, svensk och europeisk kontext?

Att se det vardagliga i ny belysning – Om skriftbruk i arbetslivet

Artiklar

Anna-Malin Karlsson

I dag är skriftspråket en oskiljaktig del av arbetsdagen för de flesta. Anna-Malin Karlsson berättar om hur och hur mycket man läser och skriver i yrken som traditionellt inte har ansetts skriftspråksbundna. Anna-Malin Karlsson är docent i nordiska språk vid Stockholms universitet och vid Tammerfors universitet.