Fråga: Under den finska valdebatten har jag hört ett för mig helt nytt ord, tempputyö. Vad är den svenska motsvarigheten i Finland?

Svar: Det finns en del sverigesvenska belägg på konstgjord/konstlad sysselsättning som motsvarar det finska tempputyöllistäminen. Genom konstgjord sysselsättning kan man försköna arbetslöshetssiffror och sysselsättningsstatistik. Det finska ordet har sin grund i ett yttrande av förre finansministern Eero Heinäluoma: ”parempi temppu kuin pamppu”, som bl.a. har översatts med ”det är bättre att tricksa än piska”.

Finskans tempputyö kan översättas med konstgjorda jobb/arbeten.