Gå till innehållet

2/2007

Mest eller flest?

Artiklar

Fråga: Jag undrar hur man enligt grammatiken ska konstruera superlativformen av pronomenet många respektive få. …

En kappsäck kommer lastad – full av språkstimulerande idéer och uppslag

Artiklar

Lina Antman

För fem år sedan samlades skoldirektörerna i sex kommuner i norra Österbotten kring kaffebordet och diskuterade språk. Det blev en livfull och engagerad diskussion kring hur man tillsammans och på bästa sätt ska stärka och stimulera barnens språkliga utveckling och väcka deras läslust. Tre år och ett gemensamt projekt senare flödar idéerna och tipsen fram och tillbaka genom de nyöppnade kanalerna mellan både kommunerna och de olika instanser som utbildar och fostrar våra barn. – Språket är intimt förknippat med vår självkänsla. Att kunna uttrycka sig är viktigt, men också att lära sig lyssna – vi behöver alla bli sedda och få känna att någon lyssnar på oss och försöker förstå oss, även om man inte håller med, säger Pia Norrbäck-Kackur, som hållit i trådarna för språkstimuleringsprojektet Dialogen. Hon står också som redaktör för idéboken Dialogen – ett språkstimuleringsprojekt (2005).

Ärendelista

Artiklar

Fråga: Kan ordet ”saklista” användas på svenska i betydelsen föredragningslista? Svar: Det kan det knappast. …

Utlandsuppdrag

Artiklar

Fråga: Jag behöver hjälp med att hitta ett korrekt svenskt ord för det som i …

Hivvirus

Artiklar

Fråga: Jag har stött på ordet hivvirus i en text. Ska det faktiskt heta så? …

Konsten att översätta

Aktuell litteratur

Monica Äikäs

Professor emeritus Rune Ingo är en av översättarutbildningens pionjärer i Finland. Hans verk Från källspråk …

Lärande i arbetet

Artiklar

Fråga: Enligt utbildningsordlistan är työssä­oppiminen bl.a. inlärning i arbetet. Det verkar vara det som slagit …

Rusa åstad

Artiklar

Fråga: Jag vore tacksam om ni kunde hjälpa med att förklara uttrycket rusa åstad? Jag …

Dijonsenap

Artiklar

Fråga: Ska dijonsenap skrivas med liten eller stor bokstav? Svar: Ordet dijonsenap skrivs med liten …

Språkpriset till Margareta Gustafsson

Artiklar

Hugo Bergroth-sällskapets språkpris (på 5 000 euro, donerat av Svenska kulturfonden) tillföll i år översättaren …