Gå till innehållet

2/2007

Konstgjorda jobb

Artiklar

Fråga: Under den finska valdebatten har jag hört ett för mig helt nytt ord, tempputyö. …

I framtiden tänker vi simultant

Artiklar

Maria Lindh-Garreau

De medel människan har att uttrycka sig med påverkar tankens sätt att arbeta. Människor som lever i en muntlig kultur tänker inte på samma sätt som skrivande människor. Men vad händer med tanken i en kultur där tekniken ger ett ständigt flöde av framställningar. Framställningar som skiftar mellan tal, skrift, bild och ljud?

Svenska folkets frågor

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

Det populära radioprogrammet Språket har funnits snart i tio år i etern (i Sveriges radio …

Bevillning och beviljning

Artiklar

Fråga: Finns det någon skillnad i betydelse mellan orden bevillning och beviljning? Svar: Bevillning är …

Den ordinarie arbetstagaren

Artiklar

Fråga: Hur ska jag översätta sijaistettava, alltså den person som ersätts av en vikarie? Svar: …

En skål för sommaren

Artiklar

Ylva Forsblom-Nyberg

Midsommarafton. Juninatten är bara en blekare variant av dagen; skarven mellan skymning och gryning är …

tre vinglas

Var kommer alla nyord ifrån?

Artiklar

Birgitta Lindgren

Birgitta Lindgren, nyordsredaktör på Språkrådet i Sverige, berättar hur nyorden kommer till, och vilka ord som just nu är aktuella och står i kö för nästa upplaga av Svenska Akademiens ordlista.

Rekommendation

Artiklar

I texter om den nya regeringen som tillträdde den 19 april i år förekommer ofta …

Överlopps

Artiklar

Fråga: Hur används egentligen ordet överlopps? Är det rätt att skriva ”den överlopps färgen”? Det …

Ombord på tåg

Artiklar

Fråga: Man går ombord på ett fartyg, men kan man också gå ombord på ett …