Gå till innehållet

2/2007

Överlopps

Artiklar

Fråga: Hur används egentligen ordet överlopps? Är det rätt att skriva ”den överlopps färgen”? Det …

Ombord på tåg

Artiklar

Fråga: Man går ombord på ett fartyg, men kan man också gå ombord på ett …

Om språkvårdens genomslagskraft

Aktuell litteratur

Charlotta af Hällström-Reijonen

Den sverigefinska språkvårdaren Paula Ehrnebo (Språkrådet i Sverige) har forskat i hur sverigefinska företeelser i …

Kan vi lita på politikerna?

Artiklar

Charlotta af Hällström-Reijonen, Pia Westerberg

Årets språkvårdsdag, anordnad av Hugo Bergroth-sällskapet på Hanaholmens kulturcentrum den 16 maj, hade som tema ”Det politiska språket”. Hur används det politiska språket i en finländsk, svensk och europeisk kontext?

Att se det vardagliga i ny belysning – Om skriftbruk i arbetslivet

Artiklar

Anna-Malin Karlsson

I dag är skriftspråket en oskiljaktig del av arbetsdagen för de flesta. Anna-Malin Karlsson berättar om hur och hur mycket man läser och skriver i yrken som traditionellt inte har ansetts skriftspråksbundna. Anna-Malin Karlsson är docent i nordiska språk vid Stockholms universitet och vid Tammerfors universitet.

Fasadvepa

Artiklar

Fråga: Stadsteatern brukar göra reklam för kommande pjäser med stora tygsjok på väggen. Tygsjoken kallas …

Från storviltjägare till polyglott

Aktuell litteratur

Kristina Nikula

Om den rakaste vägen till två-eller flerspråkighet råder delade meningar. I en situation där gängse …

Ytansamling

Artiklar

Fråga: Trots idogt surfande har jag inte hittat någon vettig motsvarighet på svenska till finskans …

Spärrmarkering

Artiklar

Fråga: Vilket svenskt ord ska användas som motsvarighet till det finska turvakielto? Svar: På svenska …

I kväll och i natt

Artiklar

Fråga: Jag råkade nyligen i dispyt om vad uttrycken i kväll och i natt egentligen …