Fråga: Hur används egentligen ordet överlopps? Är det rätt att skriva ”den överlopps färgen”? Det är kombinationen av ”den” och ”överlopps” som gör mig osäker.

Svar: Du har rätt i dina misstankar. Ordet överlopps ska helst inte användas på detta sätt som ett fristående adjektiv, trots att det är just så vi ofta använder det i Finland. Då är det bättre att skriva ihop orden: överloppsfärgen. En annan möjlighet är att ersätta överlopps med ett annat ord och skriva t.ex. den extra färgen eller den överblivna färgen, beroende på sammanhanget.