Fråga: Man går ombord på ett fartyg, men kan man också gå ombord på ett tåg?

Svar: Ja, man kan gå ombord på ett tåg, och också på ett flygplan.