Fråga: Vilket svenskt ord ska användas som motsvarighet till det finska turvakielto?

Svar: På svenska används spärrmarkering och sekretessmarkering. Det är fråga om en form av skydd för enskilda personer vars säkerhet är hotad. En sådan person kan anhålla om att hans eller hennes personuppgifter ska spärras, så att de inte ges ut till någon annan än behöriga myndigheter.