Fråga: Jag råkade nyligen i dispyt om vad uttrycken i kväll och i natt egentligen betyder. I natt kan enligt min mening betyda ’natten till i dag’, men i kväll kan väl knappast betyda ’kvällen till i dag’?

Svar: I kväll avser den kväll som är just nu eller den kväll som kommer (det är varmt i kväll; i kväll ska vi gå ut). Tänker vi på förfluten tid måste vi säga i går kväll. I natt däremot kan betyda den natt som var, den natt som är eller den natt som kommer (jag sov dåligt i natt; det är kallt i natt; det kommer att bli åska i natt). I går natt betyder enligt konstruktionsordboken Svenskt språkbruk ’natten till i går’.