Fråga: Jag undrar hur man enligt grammatiken ska konstruera superlativformen av pronomenet många respektive . Man säger ”många/få bilar” och ”flera/färre bilar”, men hur ska man då säga det i superlativ? ”Mest” eller ”flest bilar” (”de flesta bilar” är en annan konstruktion och mot­svarar finskans useimmat autot)? Fallet få, färre i superlativ kan man väl inte annat än kringgå genom att använda ett uttryck i stil med ”det minsta antalet bilar”, eller? Mina böcker i svensk grammatik ger egentligen inget svar på den här frågan. De tar över huvud taget inte upp superlativformer av dessa konstruktioner, även om det går att uttrycka det på något sätt.

Så hur kunde man översätta t.ex. en sådan sats i finskan som Kaikista oppilaista Kalle luki eniten kirjoja kesällä? Heter det Av alla elever läste Kalle mest böcker på sommaren?

Svar: Myckenhetspronomenen många och böjs många, flera, flest och , färre. borde egentligen ha superlativformen ”färst”. Formen finns i dialekter och har sporadiskt funnits i äldre svenska men används inte i modern svenska. I Svenska Akademiens språklära konstaterar Tor G. Hultman att detta är en besvärande lucka i systemet eftersom motsvarande pronomen som betecknar mängd kan böjas i superlativ: ’lite, mindre, minst’.

Myckenhetspronomen kan ju beteckna dels antal, dels mängd. Många betecknar antal och böjs alltså flera, flest. Motsvarande pronomen som betecknar mängd är mycket, med böjningen mera, mest. Det går alltså bra att säga mest bilar (när man avser mängden) och flest bilar (när man avser antalet). Skillnaden mellan antal och mängd upprätthålls inte alltid, men observera ändå att när varje enskilt exemplar för sig avses bör uttrycken för antal användas (dvs. pronomenen många och .) En superlativ till måste omskrivas till exempel på det sättet som du gör.

Meningen Kaikista oppilaista Kalle luki eniten kirjoja kesällä blir på svenska: Av alla elever läste Kalle flest böcker på sommaren. Flest hellre än mest eftersom antalet böcker Kalle läst jämförs med det antal som klasskamraterna läst; inte mängden eller volymen.