Fråga: Ska det heta seriestrip eller seriestripp, och hur blir det i pluralis? Är det alls ett gångbart ord?

Svar: Visst är seriestripp ett gångbart ord. Ordet betyder ’bildrad i tecknad serie’. Det heter en seriestripp, flera seriestrippar. Skrivsättet med två p gör ordet mer svenskt och lättare att böja.