Fråga: Hur ska jag översätta sijaistettava, alltså den person som ersätts av en vikarie?

Svar: Sijaistettava kan lämpligen översättas med den ordinarie arbetstagaren.