Fråga: Finns det någon skillnad i betydelse mellan orden bevillning och beviljning?

Svar: Bevillning är en historisk benämning för en typ av (extra) statlig skatt som beslutas av riksdagen för viss tid, och i denna betydelse används ibland även beviljning (Svensk ordbok). Annars är beviljning helt enkelt ett substantiv till verbet bevilja, synonymt med beviljande.