Hugo Bergroth-sällskapets språkpris (på 5 000 euro, donerat av Svenska kulturfonden) tillföll i år översättaren Margareta Gustafsson på riksdagens kansli. Äntligen, tänkte nog många! I motiveringen till priset sägs att Margareta Gustafsson representerar de många för svenskan så viktiga ”doldisarna” i samhällslivet i Finland, dvs. alla översättare som på myndigheter och olika verk ser till att svenskan i Finland följer språkbruket i Sverige och inte förflackas och blir översatt finska rakt av. Hon deltar flitigt i diskussionerna på översättarnas e-postlista Hieroglyfus och har räddat många kolleger från språkliga misstag. Dessutom är hon orädd och kontaktar både hög och låg för att påtala språkliga onöjaktigheter eller engagera personer med inflytande för någon viktig språkfråga. Hon var en av initiativtagarna till Medicinska språkgruppen och deltog i flera år aktivt i dess arbete med mycket värdefulla bidrag. Språkbruk gratulerar Margareta Gustafsson men passar på att samtidigt också tacka alla andra duktiga översättare som bidrar till att hålla svenskan i Finland vid liv!

Hugo Bergroth-sällskapet

Hugo Bergroth-sällskapet stiftades 1992 för att främja och vårda det svenska språket i Finland. Sällskapet har 18 ledamöter. Hugo Bergroth, som levde 18661937, är mest känd för sin bok Finlandssvenska. Handledning till undvikande av provinsialismer i tal och skrift (1 uppl. 1917). Som lektor i svenska vid Helsingfors universitet och medlem av Svenska teaterns styrelse hade han ett stort inflytande på finlandssvenskans utveckling ett inflytande som märks fortfarande.

Hugo Bergroth-sällskapet arrangerar årligen en språkvårdsdag i samarbete med Hanaholmens kulturcentrum. Förutom språkvårdsdagarna har sällskapet arrangerat kurser och diskussioner och deltagit i olika slag av språkvårdsprojekt. Sällskapet har ett nära samarbete med de svenska språkvårdarna vid Forskningscentralen för de inhemska språken.

Den 23 november kommer sällskapet att i samarbete med Svenska litteratur­sällskapet arrangera ett seminarium med anledning av att det i år är 70 år sedan Hugo Bergroth dog och 90 år sedan Finlandssvenska utkom.

Tidigare språkpristagare

1993: Ann-Kristin Schevelew

1995: Lena Björklund

1996: Tove Fagerholm

1997: Tomas Hellén

1998: Henrik Bruun

1999: Yvonne Hoffman

2000: Björn-Eric Mattsson

2001: Lars Svedberg

2002: Seija Tiisala

2003: Marin Kurtén och Kristin Olsoni

2004: Barbro Holmberg

2005: Sonja Videskog

2006: Jan Granberg