Gå till innehållet

1/2011

Avhandling eller uppsats?

Artiklar

Fråga: Har opponerat mig några gånger mot att använda benämningen avhandling för slutarbeten på kandidat- …

Hamburgermåltid

Artiklar

Fråga: Heter det hamburgermåltid eller hamburgarmåltid? Alla sammansättningar på hamburgare i Svenska Akademiens ordlista har …

Enkät: Vill de politiska partierna förbättra myndighetsspråket?

Artiklar

Aino Piehl

Forskningscentralen för de inhemska språken (Focis) har i nästan ett års tid fört en kampanj …

Ordet

Krönikan

Peter Nyman

I begynnelsen var ordet, som vi som läst vår bibel vet. Jag förstår den allsmäktiges …

Små djur eller små, små djur?

Artiklar

Robin Valtiala

Vilka blir de språkliga skillnaderna när man översätter Lorca med 50 års mellanrum? I den här artikeln jämför jag två översättningar av Federico García Lorcas diktsamling Poeta en Nueva York (1929–1930), den första gjord av Artur Lundkvist 1959, den andra av Marika Gedin 2008. Jag lägger speciell tonvikt vid ett par teman på vilka synen har förändrats speciellt mycket: barndom och (homo)sexualitet. Jag koncentrerar mig på detaljer som har väckt min uppmärksamhet, väl medveten om att de tre texterna innehåller så många säregna detaljer och nyanser att man kunde analysera dem hur länge som helst. Jag har valt sådana exempel som kan ge läsaren en uppfattning om de lite olika grundsyner jag sett i de två tolkningarna.

Helsingforssvenskans födelse, liv och nöd

Aktuell litteratur

Johan Schalin, Mona Forsskåhl

Leif Höckerstedt: Svenskan på plats! Helsingforssvenskan visar vägen – födelse, liv och död. Söderströms 2010. …

Glittrig diamant dansar

Aktuell litteratur

Anders Westerlund

Niklas Pramling & Ingrid Pramling Samuelsson: Glittrig diamant dansar. Små barn och språkdidaktik. Norstedts 2010. …

Rättelse

Artiklar

I förra numret(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) av Språkbruk recenserades boken ”Introduktion till sociolingvistik”. …

Svenska i finska gymnasier

Aktuell litteratur

Maria Green-Vänttinen, Christina Korkman och Hanna Lehti-Eklund: Svenska i finska gymnasier. Nordica Helsingiensia 22. Utgivare: …

Europeiskt projekt stöder småbarns flerspråkighet

Artiklar

Barn kan lära sig två eller flera språk redan i dagisåldern. Språken berikar varandra, men …