Gå till innehållet

1/2011

Senja lär svenska, Lena samiska och Samu estniska

Artiklar

Facebook-gruppen Senja opettaa sinulle ruotsia (www.facebook.com/senjaopettaa(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)) erbjuder ett alternativ till …

Mindervärdeskänsla

Artiklar

Fråga: Jag har tyckt mig se mindrevärdeskänsla i stället för mindervärdeskänsla i svenska medier. Ordet …

Vill du bli lagöversättare?

Artiklar

I höst startar en översättarutbildning med inriktning på författningsöversättning. Målet är att utbilda nya yrkesskickliga …

Occitanska, bretonska, korsikanska

Artiklar

I det förra numret(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) av Språkbruk presenterades katalanskan, som talas …

Svenska datatermgruppen har ny webbplats

Artiklar

Svenska datatermgruppens webbplats har förnyats och fått en enklare adress: www.datatermgruppen.se(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen …

Citat

Artiklar

”Om man vänder på perspektivet lite kan man säga att Europas modersmål är översättningen. Översättningar …

Mer muntlighet i svenskundervisningen!

Artiklar

Seminariet Tradition och förnyelse i svenskundervisningen i finska skolor arrangerades den 21 januari på Hanaholmens …

Efterlyses: texter på dialekt eller slang

Artiklar

Skriver du kåserier, dikter och sångtexter på dialekt eller slang? Använder du dialekt i din …

Språk i Norden

Aktuell litteratur

Språk i Norden 2010. Tema: Språknormering och teckenspråk. Årsskriften för språknämnderna i Norden, Språk i …

Resmål

Artiklar

Fråga: Heter det resmål eller resemål? Jag har sett båda formerna användas. Både resmål och …