Fråga: Heter det resmål eller resemål? Jag har sett båda formerna användas.

Både resmål och resemål används visserligen, men resmål är den enda form som finns upptagen i Svenska Akademiens ordlista. Den formen är också vanligast både på finlandssvenska och sverigesvenska webbsidor. Varför just resmål oftast saknar e i sammansättningsfogen är svårt att säga, för det finns en mängd sammansättningar i Svenska Akademiens ordlista som har förledet rese-, t.ex. reseminne.