Skriver du kåserier, dikter och sångtexter på dialekt eller slang? Använder du dialekt i
din blogg eller på din hemsida? Skicka in dina texter till Språkarkivet vid Svenska litteratursällskapet i Finland, som i vår samlar in texter av detta slag.

Sommaren 2010 gjorde Språkarkivet vid Svenska litteratursällskapet en webbenkät om när och varför människor skriver talspråk. Resultaten från enkäten presenteras i sällskapets tidskrift Källan nr 2/2010 (även som e-tidning www.sls.fi/kallan). Nu är arkivet också intresserat av hur texterna ser ut i praktiken och efterlyser texter skrivna på dialekt eller slang. Vem som helst kan bidra till insamlingen genom att skicka in sina egna texter för arkivering i Språkarkivet. Det kan vara insändare, kåserier, dikter, sångtexter – eller varför inte en länk till en webbsida eller blogg på dialekt. Språkarkivet är speciellt intresserat av texter på dialekt och slang skrivna på 2000-talet men även äldre texter är välkomna.

För mer information om insamlingen se Språk­arkivets hemsida www.sls.fi/sprakarkivet.