Fråga: Är det någon skillnad i betydelse mellan uttrycken brinna upp och brinna ner?

Brinna ner och brinna upp betyder i princip samma sak. I vissa sammanhang är de också utbytbara. Man kan till exempel både säga att ett hus brinner ner och att ett hus brinner upp. I många fall är antingen det ena eller det andra uttrycket att föredra. I allmänhet säger man väl till exempel att en stad brinner ner och att ett ljus brinner ner, men att någons ägodelar brinner upp. I uttrycket brinna ner till grunden kan bara brinna ner användas. Där uppfattar man tydligt en nedåtgående rörelse.

En försiktig tolkning är att fokus i vissa fall ligger mer på själva brinnandet, på processen, om man säger brinna ner och mer på resultatet om man säger brinna upp. Det innebär att en viss tidsaspekt kan förknippas med brinna ner. Man kan säga att någonting sakta brinner ner men knappast att någonting sakta brinner upp.